Адвокати

Адвокат Петър Недков -
Основател и управляващ съдружник

Завършил Юридическия факултет на Софийски Университет „ Св. Климент Охридски” през 1989г. – магистър по право.

Работил като прокурор във Военно - окръжна прокуратура – Варна. Адвокат от 1994г.

Областите, в които се е специализирал: Наказателно право, Административно право, Застрахователно право; Защита по Закона за защита от домашно насилие;

Владее български и руски език.

Адвокат Даниела Петрова
Асоцииран адвокат

Завършила Юридически Факултет на Икономически Университет – гр. Варна през 1999г. - магистър по право.

Работила като сътрудник и правен консултант в престижни адвокатски кантори по време на следването; Юрисконсулт към търговски дружества от 2001г.   Вписана като адвокат през 2013г.  

Областите, в които се е специализирала: Административно право и процес, Семейно и Наследствено право, Облигационно право, Вещно право, Трудово право.

Владее български и руски език.  


Адвокат Илина Дюлгерова
Асоцииран адвокат

Завършила Технически университет гр.Варна специалност „право” през 2001г. – магистър по право.Работила като сътрудник и правен консултант в Нотариална кантора „Несторов” от 1998г. Вписана като адвокат през 2002г.

Областите, в които се е специализирала: Данъчно право; Търговско право, Семейно и Наследствено право, Облигационно право, Вещно право, Трудово право, Административно право;

Владее български и италиански език.


Адвокат Йоана Цветанова 
Управляващ съдружник

Завършила Юридическия факултет на Софийски Университет „ Св. Климент Охридски” през 2014г. – магистър по право. Работила като юрисконсулт от 2014г.  Вписана като адвокат през 2016г.

Областите, в които се е специализирала: Облигационно право; Търговско право; Застрахователно право; Трудово право; Вещно право; Семейно и наследствено право; Изпълнителен процес.

С цел да осигури най-добрата защита за интересите на своите клиенти, Адвокатска кантора „Недков и Ко.” упражнява своята дейност под формата на Адвокатско дружество „Недков и Ко.”. В годините на работа сме изградили тесни връзки и работим с колеги и експерти от различни области на правото. Да подпомогнем клиентите си да намерят най-прекия път до дадена цел – това е нашата задача!

2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Адвокати
Намерете ни: