За непререгистрираните в срок търговци и тяхната ликвидация

Напоследък зачестиха запитванията за възможностите, с които разполагат търговските дружества и кооперациите, които пропуснаха срока за пререгистрация в Агенция по Вписванията  - Търговски регистър / до 31 Декември 2011/.  В пар. 5а от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Търговския регистър се дава една възможност на тези търговци да уредят по собствена инициатива последиците от прекратяването на дейността -  да предприемат процедура по ликвидация, като заявление за ликвидация на търговец може да се подава в търговския регистър в срок до 31 януари 2015 г. В заявлението се посочват ликвидатор и срок за ликвидация. 2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
За непререгистрираните в срок търговци и тяхната ликвидация
Намерете ни: